Hjem, er et ganske specielt sted, er du faret vild, så søg hjælp.

Terapi på Bakken

Dårlige oplevelser kan sætte sig for livet, få hjælp til finde det skønne igen.

En terapeutisk behandling starter med en indledende samtale hvor oplevelserne fortælles, ofte lidt kaotisk. Terapeuten hjælper med at lave en afgrænsning og prioritering af hvad der forstyrrer mest.


Det valgte bliver nu bearbejdet på forskellige planer:


- Forståelsesmæssigt, ved at se på det ydre handlingsforløb, hvad skete, hvad gjorde du, er det et mønster, hvor kommer det i så fald fra, skal det ændres og hvis, forslag til hvordan.


- Følelsesmæssigt ved at kontakte kroppen med spørgsmål som: hvad gør det ved dig, hvor og hvordan mærker du det, er det noget du har prøvet før, hvornår, hvad får du lyst til at gøre.


Det terapeutiske rum er beskyttet af tavshedspligt, du har som klient selvfølgelig lov at fortælle, men terapeuten er underlagt tavspligt. Denne regel er vedtaget for at støtte den fortrolighed, der er forudsætning for at arbejde med de svære følelse,r der er aktive, når man opsøger en terapeut.


Psykoterapeut Nina Erbs  Tlf. 30896613               Psykoterapeut Bo Pedersen Tlf. 51291513               Geråvej 102, 9340 Aså              www.terapipaabakken.dk