Hjem, er et ganske specielt sted, er du faret vild, så søg hjælp.

Terapi på Bakken

                                Terapi


Psykoterapi er et arbejdsforhold mellem terapeut og klient.

Dig og mig. Emnet bestemmes af dig.


Til forskel fra psykologen vil psykoterapeuten altid være trænet i at rumme og aflæse klientens aktuelle tilstand lige så meget ud fra kropssprog, toneleje og fremtræden, som det talte ord.

Mange psykologer tager også en psykoterapeutisk efteruddannelse.


Terapien giver umiddelbar lindring, såvel som hjælp til varig forandring i forhold til de mål, du kommer med.

Målene kan være psykologiske eller handle om forholdet til dig selv, dit parforhold, familie eller forholdet til andre, fx kolleger og arbejdsgiver.Psykoterapeut Nina Erbs  Tlf. 30896613               Psykoterapeut Bo Pedersen Tlf. 51291513               Geråvej 102, 9340 Aså              www.terapipaabakken.dk